rg1

«Response groups» er en løsning spesielt tilpasset vaktordninger, beredskapsvakter og ringekøer med mange eksterne agenter.

Agentene kan befinne seg på et hvilket som helst telefonnummer eller svarsted. App for både agenter og superbruker gir enkel administrasjon og inn/ut-logging.

Push-varsling sendes til agentens mobil dersom superbruker endrer agentens gruppetilhørighet. Superbruker får push-varsling og alarm ved manglende agenter eller andre hendelser.

ResponseGroup info agent aktivert av admin

Løsningen er utviklet i samarbeid med norske brukere, og er i bruk innen blant annet oljevernberedskap.

Superbruker kan melde andre agenter inn eller ut av gruppen

Køen med eventuelle talemeldinger og tidsstyring ligger på skyPBX som er operatøruavhengig. 

Agentene kan befinne seg på ethvet telefonnummer og svar-device. Det er også støtte for softphone. Det vil si at løsningen kan tilknyttes enhver teleoperatør, og også flere teleoperatører på tvers av landegrenser.

Med SkyPBX apps for nettleser, Android eller iOS kan agentene melde seg inn/ut av køen og få melding om deres kø-status blir endret av superbruker. 

Superbruker har en egen fane i appen med full oversikt over alle køer, og kan kan logge andre agenter inn eller ut.