Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Logo iADvcom

Vi tror at sluttbrukere blir mest fornøyd, også over tid, om de kan forholde seg til en lokal forhandler som er interessert i å ha tilfredse kunder.

Derfor ønsker vi å trekke våre forhandlere inn i verdikjeden i stedet for å kun gi provisjoner ved nysalg.

Alt etter kompetanse og kapasitet, kan du som forhandler velge hva du vil gjøre selv, og hva vi skal gjøre for deg.

 

Vi har forskjellige nivåer du som forhandler kan velge mellom.

 

Kundeansvar med enkel brukeradministrasjon

Som forhandler kartlegger du kundens behov og i samarbeid med kunden finner den funksjonalitet kunden er best tjent med. Trenger du assistanse, kan du bringe oss i Vcom inn i diskusjonen. Brukere, funksjonalitet, opplysning om trunklinje etc settes opp i et Excel-ark, og Vcom etablerer tjenesten. Eventuelt nye telefoner, hodesett, nettverksutstyr etc leveres av forhandler. All oppgradering av lisenser og programvare på skyPBX, samt innovaphone-telefoner, utføres av Vcom som del av skytjenesten.

Som forhandler får du tilgang til web-verktøy der du kan definere nye brukere og gjøre endringer i kundens PBX i skyen. Har du ikke kapasitet til å gjøre det selv, kan vi i Vcom utføre det for deg etter medgåtte timer. Forhandler er ansvarlig for jevnlig oppfølging av kunden og dennes behov.

Etableringspris og månedlig pris faktureres gjennom forhandler som selv setter kundepriser. Trafikkostnader faktureres direkte fra teleoperatør. 

 

Kundeansvar med sertifisering

Forhandler kan holde seg faglig oppdatert om skyløsningen og tjenester gjennom iP-connect sertifisering (Web-leksjoner eller fysiske samlinger holdes på norsk.) Dette gjør forhandler i stand til å utføre mer avanserte endringer, etablere nye løsninger for kunden, og gir bedre priser på utstyr.

 

Kundeansvar med utvidet brukeradministrasjon

I tillegg til enkel brukeradministrasjon, kan forhandler få tilgang til underliggende avansert administrasjonsgrensesnitt. Der kan man utføre mer avansert administrasjon og oppsett av tjenester. Ved manglende kapasitet, kan konfigurasjonstjenester fortsatt kjøpes gjennom Vcom.

Forhandler holder seg faglig oppdatert gjennom iP-Advanced sertifisering.

 

Etablering av egen skytjeneste

Om du som forhandlerer ønsker å investere i egen skyplattform, kan Vcom tilby installasjon av innovaphone skytjeneste med administrasjonsverktøy etc. Du må selv anskaffe servere (VMware) og infrastruktur.

iP-Advanced sertifisering  er et krav.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no