Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

rental cloude

innovaphone ligger teknologisk i front, og er kjent for sin driftssikkerhet, fleksibilitet og funksjonalitet.

Fordelene med en skyløsning er tilgang til en ferdig oppsatt og driftet plattform. Sikkerhetsoppgraderinger, versjonsoppgraderinger og ny funksjonalitet ivaretas fra skyløsningen.

Skytjenesten selges gjennom forhandlere med nærhet og kjennskap til kunden. Løpende endringer og tilpassinger kan ofte utføres av forhandler, eller forhandler rekvirerer det hos Vcom.

 

Vcom representerer innovaphone i Norge og drifter den norske skytjenesten som også fysisk er plassert i Norge.
Bruker kan velge mellom forskjellige softphone, ip-telefoner og mobilintegrasjon. Kunden har også mulighet til å ta med eksisterende utstyr inn i tjenesten, og kan selv velge leverandør av datalinjer og teleoperatør. Innovaphone støtter de åpne standardene innen kommunikasjon.

Tjenester og funksjonalitet

myApps

Skytjenesten er en moderne kommunikasjonsløsning som benytter flere forskjellige media:

 • Tale
 • Video
 • Skjermdeling
 • Presence / tilstedeværelses-status
 • Chat / lynmeldinger
 • Epost via standard epost-klient

 

Endeterminaler (softphone, app, telefon..)

For å gjøre bruk av disse forskjellige kommunikasjonskanalene, trenger bruker en eller flere endeterminaler. De forskjellige endeterminalene har forskjellige grensesnitt og datakapasitet. Hvilke tjenester man kan benytte er derfor avhengig av endeterminal. Her er beskrivelse av noen mye brukte terminaler:

 

Funksjonsbeskrivelse PBXFunksjonsbeskrivelse PBX

Noen tjenester er basis tjenester inkludert for alle brukere, andre tjenester bestilles spesielt for de brukere som har behov for tjenesten. Se overikt over brukere og funksjoner for nærmere beskrivelse.

Alle tjenestes støttes fullt ut av innovaphone ip-telefonapparater, men noe støtte kan mangle eller være mangelfull på 3-parts sip-telefoner og andre typer telefonapparater.

 • Nummerserier. Avansert nummermanipulasjon, håndterer overlappende nummerserier og flere bylinjer fra forskjellige teleoperatører
 • A-nummervisning, og styrt nummervisning, skjult nummer
 • Samtalehåndtering. Sette over samtale direkte eller med konferanse *), samtaler venter, håndtere flere egne terminaler på samme nummer. Samtale kommer tilbake ved ikke svar, innhente, parkere m.v.
 • Viderekoblinger. Tidsstyrt, automatisk, manuell, ikke forstyrr.
 • Calling. En-til-mange, en-til-en
 • Ringegrupper, inn/utmelding, køer, tastevalg, egen ventemusikk. Fritt valg av terminal, mobil etc.
 • Telefonkonferanse 3-parts konferanse fra telefon og større konferanserom i PBX, forhåndsoppsatte konferanser
 • Sperring av nummer som utland, teletorg etc, både for direkte oppkall og for viderekoblinger. Tidsstyring, VIP-lister
 • Talepost. Felles eller personlig velkomstmeny. Meldinger kan hentes ut fra telefon eller mottas på epost
 • Presence-status vist på ip-telefon/partnertaster fra interne brukere og mobile (Telenor og Phonero/Ventelo)
 • Telefonkatalog. Personlig katalog på ip-telefon og myPBX, bedriftsintern katalog, ekstern katalog, telefonbok for Norge
 • Exchange-integrasjon. Lokal server eller Office365
 • Sentralbord med PC-applikasjon, uten krav til spesialapparat
 • Recording (lydlogg)
 • Faxserver, Fax til og fra epost
 • Integrasjon. Kundetilpasset integrasjon med andre systemer

For komplett liste, last ned fullstendig beskrivelse.

Se beskrivelse av flere funksjoner, apparater og tilleggstjenester.

 

Abonnementsmodell og priser

Det er forhandler som setter sammen de forskjellige skytjenestene og eventuelt linjeoperatørtjenestene og prissetter dem til kunde. For aktuelle priser se eget vedlegg.

 

Enkeltbruker med fysisk telefon

Enkeltbruker med terminal er den vanlige personlige bruker eller upersonlig bruker som møterom eller lignede. Enkeltbruker kjennetegnes ved at de får tilknyttet

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt telefonnummer
 • brukeren har én terminal som kan være en fysisk ip-telefon, wlan-telefon, IP-dect-telefon eller analog eller ISDN-telefon med IP-adapter
  • Terminalen registrerer seg på skyen med unikt brukernavn og passord. Dersom terminalen er en innovaphone-telefon er dette automatisert og innebygde sertifikater benyttes. Dersom 3.parts ip-telefon benyttes, må brukernavn og passord legges inn manuelt.
 • standard tjenester fra skyPBX
 • tilleggstjenester som aktiveres i skyPBX er også tilgjengelig for enkeltbruker

Telefonapparat eller ip-adapter for analogtelefon er ikke inkludert i abonnementet og anskaffes separat. Se oversikt over telefonapparater.

 

ip232 reddot ip28 thumb  Tiptel 114 Sølvgrå

 

myApps bruker med softphone

myApps-bruker er en personlig bruker som benytter myApps-klienten som softphone eller i tillegg til terminalen for enkeltbruker. Les mer.

myApps-bruker kjennetegnes ved:

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt fasttelefonnummer eller mobilnummer
 • VoIP terminal:
  • en eller flere IP-terminaler der talen sendes over datanettet. Dette kan være en fysisk IP-telefon, softphone på PC, softphone-app på smarttelefon, IP-dect-telefon, analog eller ISDN-telefon med IP-adapter, eller en kombinasjon av disse
 • myApps web- eller Windows-basert kommunikasjonsklient på PC for styring av terminaler (IP-telefon, softphone eller mobiltelefon). Inneholder blant annet presence, chat, katalog og logg
 • standard tjenester fra skyplattformen
 • tilleggstjenester som aktiveres i skyPBX er også tilgjengelig for myPBX-bruker

myApps prises i henhold til aktiverte tjenester eller standard pakker satt opp av forhandler.

Telefonapparat og ip-adapter for analogtelefon er ikke inkludert i abonnementet og anskaffes separat.

 skyPBX myApps bruker

 

UC-bruker med Unified Communication

UC-bruker er en personlig bruker som benytter utvidet myApps-klient i tillegg til alle typer terminaler.

UC-bruker kjennetegnes ved:

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt fasttelefonnummer eller mobilnummer
 • VoIP og GSM terminal:
  • en eller flere IP-terminaler der talen sendes over datanettet. Dette kan være en fysisk IP-telefon, softphone på PC, softphone-app på smarttelefon, IP-dect-telefon, analog eller ISDN-telefon med IP-adapter, eller en kombinasjon av disse
  • én GSM-telefon der mobiltelefonnummeret er integrert for dobbeltring eller backup. Talen sendes over GSM-nettet til mobilnummer assosiert med bruker, dersom det ikke er datadekning.
 • myApps web- eller Windows-basert klient på PC for styring av terminaler (IP-telefon, softphone eller mobiltelefon). Inneholder blant annet video, skjermdeling, talepost, presence, chat, katalog og logg.
 • myApps app på smart-telefon for softphone, video og tilgang til tjenestene fra skyPBX
 • standard tjenester fra skyplattformen

tilleggstjenester som aktiveres i skyPBX er også tilgjengelig for myApps-bruker. Les mer.

 skyPBX UC bruker

 

Assosiert bruker (Teams, mobil)

Assosiert bruker er en personlig bruker som benytter 3.parts utstyr. Som regel er dette et eksternt telefonnummer, mobilnummer eller Microsoft Teams klient.

Assosiert bruker kjennetegnes ved:

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt fasttelefonnummer eller mobilnummer
 • terminal med eget telefonnummer eller epost-adresse:
  • Teams-klient der talen sendes over skyPBX Teams-connector til Office365
  • GSM-telefon der talen sendes over GSM-nettet til mobilnummer assosiert med bruker
  • Annet eksternt telefonnummer assosiert med bruker
 • myApps web- eller Windows-basert klient på PC eller app (kommer også for Teams) for utvidet samtalehåndtering og tilgang til skyPBX tjenester.

(Uten myApps, håndteres samtalehåndtering av Teams eller mobil, og er begrenset av tjenestene som finnes her.)

 • tilgang til standard tjenester fra skyplattformen

tilleggstjenester som aktiveres i skyPBX er også tilgjengelig for assosiert bruker

 skyPBX assosiert bruker

 

Oversikt over brukere og funksjoner

Følgende tabell gjelder for innovaphone ip-telefon. Manglende knapper og funksjonalitet for 3.parts telefoner kan begrense funksjonaliteten

 

*) gjelder innovaphone IP-telefon og myApps. Andre 3-parts telefoner kan ha redusert eller manglende funksjonalitet.
(x) angir at det kan bestilles som tilleggstjeneste

Enkelt-bruker

VoIP

myApps-bruker

VoIP

UC-bruker

VoIP &GSM

Assosiert bruker

GSM / Teams

PBX tillegg

Endeterminal, antall

fysisk ip-telefon én eller flere ip-telefoner flere ip-telefoner og ett mobilnr ett assosiert nr eller epost  

Endeterminal, type hardwaretelefon

IP

analog

dect

wlan

IP

analog

dect

wlan

IP

analog

dect

wlan

GSM

Ekstern mobiltelefon eller Teams-klient

 

Endeterminal, type softwaretelefon

 

Web-RTC

Sin-PC

Android

iOS

Web-RTC

Sin-PC

Android

iOS

Microsoft Teams klient i Office365

 

Internnummer og direkte innvalg

X

X

X

X

 

A-nummervisning og styrt nummervisning (må støttes av operatør)

X

X

X

X

 

Agent for ringegrupper, køer og sentralbord

X

X

X

X

 

Sette over samtale

X

X

X

X*

 

Samtale venter

X

X

X

X*

 

Viderekoble og medflytt, tidsstyrt

X

X

X

X*

 

Innhente anrop

X*

X

X

X*

 

Parkere og plukke opp samtaler

X*

X

X

X*

 

Ikke forstyrr

X*

X

X

X*

 

Tilbakering ved opptatt (internt)

X*

X

X

X*

 

Calling

X*

X*

X*

   

Telefonkonferanse, 3-parts

X*

X*

X*

X*

 

myApps klient

 

Web

Win-PC

Android

iOS

Web

Win-PC

Android

iOS

Web

Win-PC

Android

iOS

 

myApps chat

 

X

X

   

myApps video

   

X

   

myApps skjermdeling

   

X

   

Presence fra interntelefoner

X*

X

X

X*

 

Presence fra mobiltelefoner (Telenor MBN)

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Dobbeltring til mobilnr /Teams

   

mobil

X

 

Talepost

   

X

   

Telefonlogg på tvers av terminal

 

X

X

X*

 

Telefonkatalog (personlige favoritter)

X*

X

X

X*

 

Telefonkatalog, MS Office kontakter i myApps Windows PC klient

 

X

X

   

Telefonkatalog, bedriftsintern

X*

X

X

X*

 

Telefonkatalog, ekstern

X*

X

X

X

X

Telefonkonferanse, konferanserom>3

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Varsling til E-post ved tapte anrop

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Exchange-integrasjon

(X*)

(X)

(X)

(X)

X

Statistikk pr kø, gruppe eller enkeltbrukere

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Sanntidmonitor for køer med agenter

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Recording

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Sperring av nummer

X

X

X

X

konfig

Avanserte funksjonstaster, partnertaster m.v.

X*

X

X

X*

Konfig

Endre tidsstyring, sentralbord-modus og talemeldinger

X*

X

X

X*

Konfig

Overhøring

X*

X*

X*

 

Konfig

Bryte inn i samtale

X*

X*

X*

 

Konfig

Sjef-sekretær-funksjon

X*

X*

X*

 

Konfig

Logge inn/ut flere brukere på telefon

X*

X*

X*

 

Konfig

Faxserver

       

X

Redundans med lokal skyPBX-klone

       

X

Integrasjon med 3.parts systemer hos kunde

       

X

 

Utrullingsprosedyre, SLA m.v

Provisjoneringstjeneste og updateserver er inkludert for innovaphone-apparater som dermed vil gjennomføre en helautomatisk registreringsprosess etter at de er utplassert. For 3.parts telefoner gjøres registreringsprosessen manuelt i samarbeid med forhandler, eller ved hjelp av 3.parts update-server om dette finnes for de aktuelle telefoner.

Normalt er det ikke behov for åpning av inngående trafikk fra internett for vanlige telefoni-tjenester da registrering gjøres fra innsiden av kundens nettverk mot skytjenesten. SIP- og H323 algoritmer må deaktiveres i brannmur.

For beskrivelse av utrullingsprosedyre, krav til kundens nettverk og infrastruktur, SLA m.v, kontakt forhandler.

Løpende endringer i etterkant av etablering, bestilles hos forhandler som enten utfører disse selv eller rekvirerer dem hos Vcom.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no