Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

myApps

myApps er den nye kommunikasjons-appen fra innovaphone. Med denne får du tilgang til all funksjonaliteten i telefonsystemet. Køer, ringegrupper, kataloger, konferanse, video og skjermdeling er tilgjengelig. Du kan ta med deg jobb-telefonen alle steder, og kanskje like viktig; du kan logge ut og skille jobb og fritid.

Med myApps aktiverer du de appene du har bruk for. Det kan være softphone som er jobb-telefonen rett ut fra PC, web, nettbrett eller mobil. Det kan være styring og samtalehåndtering av ip-telefon på jobb eller hjemme. Eller å betjene jobb-telefonen fra din private mobiltelefon (eller annen telefon) uten at ditt private nummer vises eller at du blir belastet for ringekostnaden.

Fra appen kan du se status på alle dine kollegaer, og dine favoritter legger du direkte ut på hjem-fanen. Med myApps som Windows-klient, synkroniserer status med MS Office.

I tillegg er det apper for blant annet chat, historikk, katalog og konferanserom. For sentralbordet og kø-agenter er det apper for å styre åpningstider, meldinger og ringegrupper. Også for administrator er det egne apper, og med API kan vi spesiallage de appene du trenger.

myApps desktop darklight

myApps kan åpnes direkte fra web-side. Du kan også installere den på Windows PC, Android og iPhone. Mac kommer også. Når du tilpasser myApps slik du vil ha den på én device, blir den lik på alle dine devicer. Inndelinger, overskrifter og design blir hele tiden synkronisert. Det er intuitivt å bruke med forståelige ikoner.

Se introduksjonsvideo her, og finn flere videoer og nedlasting av myApps her.

 

Softphone app

Softphone appen gir deg jobb-telefonen direkte fra webside, PC, Android eller iOS. Lyden håndteres gjennom hodesett eller mikrofon og høyttaler på PC/mobil.

Når du åpner denne, har du tilgang til alle dine favoritter og bedriftens kataloger. Du ser status på dine kollegaer.

Under samtale kan du sette på pause, ta en ny samtale, sette over eller ha konferanse. Med lisens for UC-bruker, har du også video og skjermdeling.

 

Softphone app

Telefon appen gir deg styring av ip-telefon. Det kan være din bord-telefon, ip-dect eller annen ip-telefon.I stedet for å betjene telefonapparatet direkte, styrer du alt fra PC. Lyden går fortsatt gjennom ip-telefonen, noe som sikrer deg høykvalitets lyd og høyere driftssikkerhet enn det en PC kan gi.

Når du åpner denne appen, ser den lik ut som Softphone appen, og du ser status på dine kollegaer og har tilgang til alle dine favoritter og bedriftens kataloger.

Under samtale kan du sette på pause, ta en ny samtale, sette over eller ha konferanse. Med lisens for UC-bruker, har du også video og skjermdeling.

 

Softphone app

RCC Remote Control appen gir deg styring av assosiert (privat) mobil/telefonnummer. Alle jobb-samtaler rutes inn på dette telefonnummeret, og du kan betjene den som om det er jobb-telefonen. Utgående samtaler går også via jobben. Du viser jobbnummer ut og telefonkostnaden havner hos arbeidsgiver.

Når du åpner denne appen, ser den lik ut som Softphone og Phone appen, og du ser status på dine kollegaer og har tilgang til alle dine favoritter og bedriftens kataloger.

Under samtale kan du sette på pause, ta en ny samtale, sette over eller ha konferanse. Denne krever lisens for UC-bruker eller mobility. Med UC har du også video og skjermdeling.

 

Softphone app

 

Call list appen gir deg samtalelogg uavhengig av device du har brukt. Det vil si at her finner du også tilbake til samtalene du tok fra softphone i dag, eller kontoret i går.

 

Softphone app

Chat appen gir deg chat-tjeneste med dine kollegaer. Se video.

Med ekstra lisens får du chat med lagring.

 

 

Softphone app

Softphone app

Users appen gir deg oversikt over alle kollegaer, deres status og neste møte dersom integrasjon med Exchange er etablert.

Contacts appen inneholder katalog med alle bedriftens kontakter når disse er importert inn i systemet. Du kan da ringe ut på navn, og navnet kommer opp i alle logger. Import skjer via excel-fil og gjøres av administrator.

 

myApps sentralbord

 For sentralbord eller kø-agenter kan administrator gi tilgang til apper som styrer åpningstider, feriedager, velkomstmedlinger etc.

Softphone app

Tid appen kan sette arbeidstid, ferie eller slå hele telefonsystemet over til natt-stilling, vakt-stilling eller andre modus. Dette vil styre både meldinger, ringemønster og ringegrupper.

Medlinger kan leses inn direkte fra telefonen.

 

Softphone app

Profil appen gir deg anledning til å legge inn bilde, endre passord og tilpasse systemet.

Herfra kan du også melde deg inn og ut av ringegrupper og endre forking, som er assosiert telefonnummer, eks privat mobil som skal være tilgjengelig for deg.

 

 

myApps switchboard app

Operator appen er egnet for større bedrifter og sentralbord med dedikert sentralbord-operatør. Enkel oversikt over samtaler, kø og interne brukere. Operatøren kan også endre status og settinger på brukere. Krever Operator-lisens.

For mindre organisasjoner (opp til ca 20-30 ansatte), vil myApps Phone eller Softphone appene ofte dekke behovet godt nok.

 

Softphone app

 
Statistikk
appen gir deg ringestatistikk på utvalgte køer, agenter eller brukere. Enkelt brukergrensesnitt for å søke i tidsrom og etter nummer og brukere. Krever reporting-lisens pr kø eller bruker som det skal kjøres statistikk på.

 

UC-bruker har også video, skjermdeling og integrasjon av mobilt telefonnummer.

myApps video

myApps video app

 

Video er inkludert i UC-bruker. Den gir videosamtale mot andre UC-brukere. Åpnes inni myApps eller i eget vindu. Også støtte for 3-parts samtale, og sammen med conferanse-tjenesten, gir den video konferanse.

 

 

myApps skjermdeling app

 

Skjermdeling er inkludert i UC-bruker. Den gir skjermdeling mot andre brukere. Åpnes inni myApps eller i eget vindu. Enkelt å velge vindu eller skjerm som skal brukes. Styring kan gis til andre.

 

 

myApps voicemail app

 

Talepostkasse er inkludert i UC-bruker. Den gir mulighet til å fraværsmelding og å legge igjen beskjed. Støtte for både personlige talepostkasser og gruppe/sentralbord-postkasser. Melding kan hentes ut på telefon og epost.

 

myApps conference app

Konferansebro kan aktiveres i både skyPBX og lokal innovaphone. Konferanse-appen gir møteleder ekstra verktøy til å sette opp konferanserommet og styre deltagerne og gir en oversikt under konferansen. Møteleder kan mute, blokkere og kaste ut deltagere. Både konfernasebro og konferanse-appen krever egne lisenser.

 

myApps recording app

 Recording kan aktiveres på enkeltbrukere og grupper. Også samtaler som er satt opp til mobil med mobility kan recordes. Velg mellom 100% recording, manuell recording og semi-auto recordring.

Med recording-appen får du enkel oversikt over samtaler, sortert på tid, til-nummer eller fra-nummer. Samtaler kan spilles av rett fra appen. Recording krever egne lisenser.

 

I tillegg finnes det apper for fax, og forskjellige administrasjonsverktøy og API for utvikling av egne apper. Les mer om administrator-apper

Vi har samlet linker for nedlasting, brukerveiledning, instruksjonsvideoer og installasjnstips her.

myApps

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no