Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

For mange brukere, vil en smartmobil være en foretrukket løsning, enten det er privat telefon (BYOD) eller arbeidsgivers telefon.

Med myApps app får ansatte tilgang til jobbens kommunikasjonssystem uten å bruke privat mobilnummer.
Arbeidsgiver vet at alle henvendelser blir besvart og kommer til bedriften også etter at den ansatte har sluttet.

Ved å koble opp smartmobil/nettbrett mot innovaphone-systemet, får den ansatte tilgang til app med arbeidsgivers kommunikasjonsplattform. Mobiltelefonen er en endeterminal, funksjonaliteten produseres av det bakenforliggende systemet.

  mobilintegrasjon skyPBX

Skille jobb og privat

På samme måte som man skiller mellom privat epost og jobbens epost, er det naturlig å skille mellom privat og jobbens kommunikasjonsløsning. Mobilnummeret oppleves som "privat" og arbeidstaker vil ta det med seg ved jobb-bytte. Arbeidsgiver vil at alle henvendelser til en ansatt fortsatt skal komme til bedriften også etter at den ansatte slutter.

Med myApps på en smart-telefon får arbeidstager tilgang til bedriftens fullverdige kommunikasjonssystem med kataloger, presence, kø/agentsystemer osv. Med en gang appen er slått på, er den ansatte på jobb, tilknyttet arbeidsgivers telefonnummer og på arbeidsgivers kostnad. Utgående samtaler rutes automatisk over løsningen. Mobilnummeret beholdes som en privat sak.

Like fullt vil gsm-nettet og det private mobilnummeret kunne brukes som backup for å nå den ansatte der det ikke er datadekning. Omruting skjer automatisk uten at privatnummeret vises for utenforstående. Utgående samtaler vil også bli satt opp fra innovaphone-plattformen slik at ringekostnadene plasseres hos arbeidsgiver.

Funksjonalitet

Med myApps eller innovaphone mobil-integrasjon, får du innovaphone-systemets funksjonalitet ut til mobilen:

  • Deltagelse i ringegrupper
  • Agent inn- utmelding av ringegrupper
  • Sette over samtaler
  • Tilgang til konferanserom
  • Opptatt/ledig status vises for sentralbordet og dine kollegaer. Din egen status vises til de andre *)
  • Presence-status og kobling mot Exchange kalender *)
  • Oppslag i bedriftens katalogsystemer *)
  • Vaktkø-løsning *)

* støttes ved bruk av myApps på smarttelefon og dataforbindelse

Støtte over Wlan, mobildata og GSM-nettet

Datanettet (WLAN, 3G, 4G osv) er den fremtidsrettede måten å koble den ansatte til arbeidsgivers kommunikasjonsplattform. Når du starter myApps-appen, er du på jobb og koblet til arbeidsgivers telefonløsning.

GSM-nettet er naturlig å bruke dersom arbeidsgiver eier mobilnummeret. myApps vil gi ekstra funksjonalitet som tilgang til køer, presence og kataloger. Denne løsningen kan med fordel kombineres med tjenestene MobilStatus og operatører som leverer gsm og sip på samme telefonnummer.

Det er også mulig å bruke gsm-nettet som backup om du er utenfor datadekning. Takket være mulighetene i innovaphone, får vi til gode tjenester også når kun gsm-nettet er tilgjengelig og uten krav til smartmobil eller dataforbindelse.

Mobilstatus fra operatør og andre løsninger

Dersom den ansatte har arbeidsgivers mobilnummer, vil myApps gi en utvidet funksjonalitet og integrasjon med arbeidsgivers kommunikasjonssystem. Alle samtaler rutes over gsm-nettet og mobilnummeret vises. Med myApps kan du blant annet se status og melde deg inn og ut på mange ringegrupper. Se eksempel for vaktkø-løsning.

Uten krav til smartmobil og dataforbindelse, kan innovaphone-systemet hente mobilens opptatt/ledig-status direkte fra Telenor. Avhengig av operatør kan også kalender og tilgjengelighet i mobilnettet vises. Til dette benyttes Vcom skytjeneste StatusUpdate mot Telenor.

Alle brukerne ser mobilenes status både på ip-telefon, i myPBX og i sentralbordet. Status hentes over datanettet fra smart-mobil, eller direkte fra teleoperatør.


 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no