Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

IDV flush

2N svarapparatene Indoor View og Indoor Compact har en ny funksjon for å øke sikkerheten i din bygning:

De kan nå vise status for dørkontakter installert på dører og informere brukere hvis dørene er åpne, lukket, har vært åpne for lenge, etc.

Hvordan kan denne tilsynelatende marginale funksjonen påvirke sikkerheten ditt prosjekt, og på hvilke andre måter kan svarapparat øke sikkerheten i prosjektet?

 

I denne artikkelen på 2N sine sider kan du lese en detaljert beskrivelse av denne funksjonaliteten og hvilke andre sikkerhetsfunksjoner 2N svarapparat tilbyr .

 

Ønsker du som forhandler denne løsningen på egen dør har vi svært gode priser på 2N utstyr til intern bruk. Ta kontakt.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no