Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Appstyrt Lydvarsling

Nytt brukerscenario:

Skoleskyting, bombetrussel og gisselsituasjoner. Dette er skremmende scenarier som dessverre er med i risikovurderingen når det skal bygges nye skoler i dag.

Kan et tradisjonelt talevarslingsanlegg oppgraderes til et moderne, appstyrt brukergrensesnitt?

 

Hva med skoler som allerede har installert et kostbart tradisjonelt brann- og talevarslingsanlegg, men som må forholde seg til stedbundne mikrofonkonsoller når det skal igangsettes varsling.

 

«Kan et talevarslingsanlegg oppgraderes til et moderne, appstyrt brukergrensesnitt med umiddelbar igangsetting av varsling fra app på mobiltelefon?»

Vår kunde hadde dette som sitt inngangsspørsmål da de kontaktet oss. De hadde prosjektert med en tradisjonell løsning på sin helt nye videregående skole. Det opprinnelig tiltenkte bruksmønsteret var at lærere eller andre som blir oppmerksomme på alvorlige hendelser skal kontakte skolens sentrale administrasjon, enten via mobiltelefon eller til fots. Deretter igangsetter administrasjonen aktuelle meldinger for å igangsette evakuering, lockdown eller annet.

 

I dette tilfellet var det fullt mulig å integrere vårt appstyrte brukergrensesnitt mot eksisterende løsning, slik at skolens utvalgte ressurslærere nå kan igangsette en melding eller direkte innsnakk i løpet noen få sekunder. Vår løsning kutter reaksjonstiden med alt fra flere titalls sekunder og opptil flere minutter.

 

Løsningen har også støtte for push-notifications, slik at hvis Lærer A trigger en alarm, vil alle andre ressurser som er på løsningen få en push-melding om at det pågår en avspilling. Det er da også mulig for andre lærere å avbryte meldingen for eksempel ved faren over.

 

Ta kontakt med oss for å lære mer om vår løsning, og for å finne ut om deres løsning kan integreres mot vårt moderne, appstyrte brukergrensesnitt. Vi leverer selvsagt også komplette, IP-baserte løsninger med høyttalere av ulike typer som kommuniserer over datanettverk.

 

Appstyrt Lydvarsling

 

* Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no