Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Tannlegekontor 2

Nytt brukerscenario:

Kunden er et større tannlegekontor som fikk en enklere og mer effektiv hverdag ved hjelp av produkter og løsninger fra 2N og innovaphone skyPBX.

Lokal telefonsentral ble erstattet med skytjeneste og sikkerheten ved inngangsdør og venterom ble bedre. I tillegg kan tannlegene nå tilkalle sine assistenter på en mye enklere måte.

Tannlegekontoret har resepsjon og 8 behandlingsrom. Hvert behandlingsrom betjenes av en tannlege og en assistent. Assistenten har forskjellige arbeidsoppgaver og derfor ikke alltid til stede på rommet, så tannlegene hadde behov for å tilkalle hjelp på en rask måte uten å forlate arbeidet. En trykknapp på stolen og trådløs varsling ble løsningen.

Trykknappen er tilkoblet et sentralt 2N IP Audio Kit, som tolker hvilket kontor det ringes fra. Derfra sendes en kommando til tannlegekontorets skyPBX, som igjen sender ut en IP tekstmelding over Wifi-nettet med Assistanse nødvendig i rom 1 til myPBX-appen på tannlegeassistentens telefon.

På venterommet er det er montert opp en Verso IP porttelefon med kamera, for henvendelser til resepsjonen. Anrop går til en IP-telefon med skjerm, slik at resepsjonisten kan se hvem man snakker med. Venterommet er også utstyrt med et skilt med Området er Videoovervåket, og videostrømmen fra venterommet vises til enhver tid på IP-telefonens skjerm.

 

 * Brukerscenarier fra Vcom AS er ment som et verktøy for deg som er interessert i våre produkter.
Vi håper du finner nytte i dette, og lar deg inspireres i forhold til bruksområder og funksjonalitet.
Prosjektene du leser om her kan være gjennomført i Norge eller andre land, de kan være i prosjekteringsfasen,
eller de kan være konstruert nettopp med inspirasjon og læring som formål.

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no