Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Prisvarsel

2N har, med bakgrunn i komponentsituasjonen i markedet, informert oss om en umiddelbar prisøkning på tre av sine produkter. Vi er avhengig av å følge disse, beklageligvis, men 2N garanterer at dette kun er en midlertidig økning som vil reverseres straks markedssituasjonen for komponenter bedres. Alle tilbud gitt vil selvfølgelig opprettholdes ut gitt tilbudsperiode, men ved nye ordre og prosjekt vil de nye prisene gjelde.

Komponentene det gjelder er: Sikkerhetsrelé, samt Verso-modulene touchdisplay og touch kodetastatur.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no