Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

green itI løpet av fem års drift har et innovaphone telefonsystem spart deg for 21.300 kWh og tilsvarende penger og ekvivalente 10 tonn CO2 utslipp.

I tillegg tilbyr innovaphone reprasjon og resirkulering av materiell. Dette gjør innovaphone til verdens grønneste telefonsystem.

Fem europeiske mobiloperatører tok i juni 2021 initiativ til et grønt rating-system. Operatørene var Telia, Vodafone, Orange, Telefónica og Telekom. De kom frem med fem kriterier for å motivere produsentene til å tilvirke grønnere produkter:

  1. Resirkulerbarhet
  2. Ressurs-effektivitet og råvareforbruk i produksjon
  3. Levetid
  4. Energi-effektivitet gjennom hele livssyklusen
  5. Reparerbarhet

Disse kriteriene korresponderer godt med den policyen innovaphone har lagt til grunn for sine produkter siden starten.

  • Produktene er fysisk små. Dette gir mindre materialforbruk og ressursforbruk under produksjon og levetid.
  • Levetiden er lang, da jevnlige software-oppdateringer har lang bakoverkompatibilitet og softwarelisenser leveres også for gamle versjoner.
  • Det har alltid vært et krav om at innovaphone-utstyret skal være vifteløst og ha PoE strømforsyning. Dette har gitt svært energieffektive produkter.

Til sammenligning vil en typisk telefonsentral med 150 brukere ha et energiforbruk på 500 watt. Et tilsvarende innovaphone-anlegg har et forbruk på kun 5 watt. Over en femårs periode gir dette spart energiforbruk på 21.285 kWh og tilsvarende i energikostnader. Dersom man regner dette over til CO2 energiekvivalenter, er det 10 tonn CO2 spart.

Les mer på innovaphone blogg.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no