Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Prisvarsel

2N har informert oss om en prisøkning på alle produkter, som i hovedsak skyldes komponentmangelen i markedet.

Endringene er gjeldende for alle kunder på alle ordre som kommer inn fra og med 1. desember 2021. Unntak er tilbud som er gitt med varighet som strekker seg ut over dette, normalt 2 mnd. fra tilbudsdato. For prosjekt som skal leveres i 1. kvartal 2022 kan du ta kontakt med oss og søke om en forlengelse av tilbudet hvis prosjektet består av 5 hovedenheter eller mer.

 

2N begrunner ovenfor oss prisøkningen med flere faktorer, men først og fremst den globale komponentmangelen i elektronikkmarkedet. Hva 2N har gjort her er at de har sett at avtaleleverandørene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, slik at de har lagt ned store ressurser på et redesign og restrukturering av sine produkter, slik at de kan fortsette å være leveringsdyktige. Dette er basert på dyrere komponenter tilgjengelige på det åpne markedet, slik at prisene drives opp. I tillegg kommer andre, mindre faktorer som økte transportutgifter med mere.

Fra vårt ståsted som distributør beklager vi først og fremst det korte varselet 2N har valgt å gi, men ser frem til å fortsatt kunne arbeide målrettet sammen med våre partnere for å levere de aller beste løsningene til sluttkunden.

Nye priser vil være tilgjengelige for våre partnere så raskt som mulig.

 

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no