Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

innovaphone partner programmeForhandlere oppnår sertifiserings-status (og tilsvarende bedre priser) ved gjennomført sertifisering.

Sertifiseringen består av kursene Connect, Advance og Updatekurs.

 

Forhandler - (uten sertifisering)

Forhandlerer får standard forhandlerrabatter og har tilgang til å selge:

 • innovaphone som skyPBX tjenester, hvor forhandler får tilgang til enkel portal på web eller app for daglig vedlikehold og endringer. Vcom drifter tjenesten. Tjenesten faktureres gjennom forhandler.
 • Lokalt plasserte innovaphone PBX'er. Disse leveres ferdig konfigurert fra Vcom, og fremtidig endringer og vedlikehold kan gjøres remote fra Vcom og faktureres gjennom forhandler etter medgått tid.
 • Telefoner og endeterminaler. Disse provisjoneres automatisk fra skyPBX eller lokal PBX og trenger ikke lokal konfigurasjon. Telefoner som benyttes mot 3.parts systemer (eks sip enkeltlinje) må konfigureres lokalt.

iP Connect forhandlere

iP Connect (innovaphone-Partner Connect) setter overkommelige tekniske og merkantile krav til forhandler. Partneren får en offisiell sertifiseringsstatus og bedre prisbetingelser enn standard forhandler. Partneren får tilgang til å selge alle innovaphone-løsningene, både skybaserte og lokalt plasserte. Tilgang til 2. linjes norsk support. Tilbud om kjøp av utstyr eller skyPBX for inhouse bruk/demo til spesialpris.

Krav til iP Connect forhandlere:

 • Selgere deltar i web-basert salgstrening. Treningen kjøres på norsk eller engelsk.
 • innovaphone profileres som telefon- og UC-løsning på forhanderens web-side, med direktelink til www.innovaphone.com.
 • Teknisk kurs (norsk-språklig) i regi av Vcom, norsk innovaphone-sertifisert treningssenter. 2,5 dagers varighet.

Connect - sertifiseringskurs:

 • Fokus på konfigurering og administrasjon av innovaphone-systemet via eget konfigurasjonsgrensesnitt.
 • Kursdeltagerne får tilgang til en web-basert kursportal med dokumentasjon, oppgaver og løsninger. Tilgang til denne portalen beholdes etter kurset.
 • Forkunskaper: Kunnskap til datanett og IP-adressering er en forutsetning.
 • Kurset går over 2,5 dager i Norge og avsluttes med eksamen. Pris NOK 15.000 eller NOK 9.900 for iAS teknikkere med gyldig versjon 12 sertifisering.
 • Detaljert beskrivelse finner du her.

  

iP Advance sertifiserte forhandlere

iP Advance (innovaphone-Partner Advance) setter høyere tekniske krav til forhandler og gir bedre betingelser. Partneren blir listet som sertifisert partner på innovaphone's websider og bedre prisbetingelser enn Connect partnere. Partneren får tilgang til å selge alle innovaphone-løsningene, både skybaserte og lokalt plasserte. Tilgang til 2. linjes norsk support og 3. linjes support fra innovaphone.

Krav til iP Advance forhandlere:

 • Selgere deltar i web-basert salgstrening. Treningen kjøres på engelsk.
 • innovaphone profileres som preferert telefon- og UC-løsning på forhanderens web-side, med direktelink til www.innovaphone.com.
 • Teknisk kurs (engelsk-språklig) i regi av innovaphone. Starter med 2 dagers kurs som arrangeres hos innovpahone i Sindelfingen, Tyskland, fullføres som 3-dagers web-kurs.
 • Pris €1.850

Advance - Sertifiseringskurs del 1:

 • Fokus på avanserte funksjoner og sikker drift av innovaphone sentraler ved hjelp av det grunnleggende administrasjonsgrensesnittet til innovaphone.
 • Kursdeltagerne får tilgang til samme web-basert kursportal med dokumentasjon, oppgaver og løsninger. Tilgang til denne portalen beholdes etter kurset.
 • Forkunskaper: Gjennomført Connect kurs.
 • Kurset går over 2 dager ved innovaphones hovedkontor i Sindelfingen utenfor Stuttgart i Tyskland. Kurset går på engelsk. Pris EUR 1.990
 • Detaljert beskrivelse finner du her.

Advance - Sertifiseringskurs del 2:

 • Selvstudium, web-kurs med veiledning over 3 dager.
 • Fullfører temaene fra del 1
 • Detaljert beskrivelse og kurskalender finner du her.

iP Advance PRO sertifiserte forhandlere

iP Advance Pro (innovaphone-Partner Advance Pro) setter bredere tekniske krav til forhandler og gir flere fordeler. Det settes blant annet krav om minimum to personer sertifisert på Advance PRO nivå, bruk av innovaphone i egen bedrift og årlige salgsmål. Kontakt Vcom for mer informasjon om krav og fordeler i programmet.

Advance Pro - Sertifiseringskurs del 3:

 • Fokus på distribuerte løsninger og sentraler koblet i nett. Master-slave funksjonalitet,  redundante løsninger, automatisert drift og vedlikehold m.v.
 • Kursdeltagerne får tilgang til samme web-basert kursportal med dokumentasjon, oppgaver og løsninger. Tilgang til denne portalen beholdes etter kurset.
 • Forkunskaper: Gjennomført Advance kurs.
 • Kurset er web-basert og gjennomføres hjemmefra med selvstudium, web-forelesning, veiledning og avsluttende eksamen. Pris EUR 590
 • Detaljert beskrivelse finner du her.

  

Update-kurs ved nye versjoner

For at forhandler skal beholde partnernivået, må minst én i bedriften holde ved like sin tekniske sertifisering. Update kurs må gjennomføres ved nye versjoner (ca hver annet år).

Update kurs

 • Fokus på ny funksjonalitet i ny versjon
 • Kursedeltager benytter samme treningsportal som Connect-kursene og Advance kursene. Gjennomføring av oppgaver relatert til nye funksjoner og avsluttende eksamen er obligatorisk, men du kan fritt repitere og tidligere kurs og leksjoner.
 • Kurset er web-basert og gjennomføres hjemmefra med selvstudium, web-forelesning, veiledning og avsluttende eksamen. Pris EUR 400
 • Detaljert beskrivelse finner du her.

 

Kurskalender og påmelding

Connect kurset kjøres hvert kvartal eller etter avtale. Link til kurskalender og påmelding.

Advance kursene kjøres med jevne mellomrom, både på engelsk og tysk. Link til kurskalender.

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no