Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

2N training

 

I oversikten under finnes linker til produktintroduksjoner. Vcom avholder disse som korte gratis web-konferanser.

Vi har nå fokus på korte kurs med fokus på spesifikke løsninger eller introduksjoner. TIlbakemeldinger fra våre forhandlere og kursdeltagere har vært svært positiv, så dette bør du få med deg.

Gjennomgang og oppsett av forskjellig konferansefunksjonalitet med konferanserom og apper på skyPBX.

skyPBX er ferdig oppsatt med konferanserom for faste interne konferanser, beredskapskonferanser og åpne eksterne konferanser. Gjelder også på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er.

 • Kursdato: Se påmeldingsskjema til høyre
 • Varighet: ca 45 min
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Eksisterende og nye forhandlere.
 • Format: Kurset kjøres online. Du vil motta en invitasjon per epost etter påmelding.
 • Spørsmål og svar på chat og tale underveis.
Kurset gir en gjennomgang av kapasiteter, bruksområder og brukeroppsett av konfernaser fra telefon og app.

For teknikkere som vil konfigurere konferanser gjennom innovaphone GUI eller på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er, går vi også gjennom dette under siste halvdel.

Spørsmål kan stilles og vil bli besvart underveis eller avslutningsvis.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

 

Oppsett av kundetilpassete funksjonstaster på telefon og myPBX-app, for skyPBX og innovaphone.

skyPBX er ferdig oppsatt med forskjellige máler for brukernes funksjonstaster. Disse kan endres og overstyres på pr bruker. Utvalget av funksjonstaster er stort på skyPBX og på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er.

 • Kursdato: Se påmeldingsskjema til høyre
 • Varighet: ca 45 min
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Eksisterende og nye forhandlere.
 • Format: Kurset kjøres online. Du vil motta en invitasjon per epost etter påmelding.
 • Spørsmål og svar på chat og tale underveis.
Kurset gir en gjennomgang av forskjellige typer programmerbare funksjonsknapper.
Administrasjon av knapper direkte på bruker eller gjennom maler gjennomgås.

For de som vil konfigurere dette gjennom innovaphone GUI eller på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er, går vi også gjennom dette under siste halvdel.

Spørsmål kan stilles på chat og vil bli besvart underveis eller avslutningsvis.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

 

Oppsett av skyPBX og innovaphone med mobilintegrasjon både for direkte innvalg og gruppeanrop. Utvid med myPBX på mobilen.

skyPBX er ferdig forberedt for mobilintegrasjon og provisjonering av myPBX-klient. Tilsvarende kan også settes opp i lokalt plasserte innovaphone-PBX'er.

 • Kursdato: Se påmeldingsskjema til høyre
 • Varighet: ca 45 min
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Eksisterende og nye forhandlere.
 • Format: Kurset kjøres online. Du vil motta en invitasjon per epost etter påmelding.
 • Spørsmål og svar på chat og tale underveis.
Kurset gir en gjennomgang av løsningen som ligger ferdig oppsatt i skyPBX.Administrasjon gjennom skyPBX portal gjennomgås.

For de som vil konfigurere dette gjennom innovaphone GUI eller på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er, går vi også gjennom dette under siste halvdel.

Spørsmål kan stilles på chat og vil bli besvart underveis eller avslutningsvis.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

 

Oppsett av skyPBX og innovaphone med dag/ natt/ ferie-modus med tilhørende talemeldinger og ringegrupper.

skyPBX er ferdig oppsatt med forskjellige moduser du lett kan aktivere: Dag, lunsj, natt, ferie, stengt eller vakt-modus. Bruker kan se modus på telefonen og overstyre kalender. Tilsvarende kan også settes opp i lokalt plasserte innovaphone-PBX'er.

 • Kursdato: Se påmeldingsskjema til høyre
 • Varighet: ca 45 min
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Eksisterende og nye forhandlere.
 • Format: Kurset kjøres online. Du vil motta en invitasjon per epost etter påmelding.
 • Spørsmål og svar på chat og tale underveis.
Kurset gir en gjennomgang av moduser, ringegrupper  og talemeldinger som ligger ferdig oppsatt i skyPBX.Administrasjon og innlesing av talemeldinger gjennom skyPBX portal gjennomgås.

For de som vil konfigurere dette gjennom innovaphone GUI eller på lokalt plasserte innovaphone-PBX'er, går vi også gjennom dette under siste halvdel.

Spørsmål kan stilles på chat og vil bli besvart underveis eller avslutningsvis.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

 

 

 

Introduksjon til 2N IP-baserte porttelefonløsninger.

 • Dato: Se påmeldingsskjema til høyre.
 • Varighet: 60 min.
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Eksisterende og nye forhandlere.
 • Format: Online.
 • Invitasjon vil bli sendt på epost etter at du har meldt deg på.
 • Spørsmål kan stilles på chat underveis, og vil bli besvart underveis.
Denne introduksjonen til 2N IP-baserte porttelefonløsninger er ment å gi deg som forhandler/installatør en grunnleggende innføring i 2N IP-basert porttelefoni. Vårt mål er at du etter kurs skal kjenne til grunnleggende funksjonalitet og teknologi, samt de ulike produktmodellene, slik at du skal kunne ha et grunnlag for å prosjektere og selge løsningen.

Er dere flere personer fra et firma som ønsker å delta og ikke finner en passende dato kan dere ta kontakt med oss for å avtale en separat sesjon.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

 

 

Introduksjon til My2N.com og Mobile Video.

My2N.com er 2N sin skyplattform som gir deg tilgang til fjernkonfigurasjon av porttelefoner, samt Mobile Video som er en tjeneste for videoanrop fra porttelefon til mobil/nettbrett.

 • Dato: Se påmeldingsskjema til høyre.
 • Varighet: ca 45 min.
 • Pris: Gratis.
 • Åpent for: Forhandlere.
 • Format: Kurset kjøres online. Du vil motta en invitasjon per epost etter påmelding.
 • Spørsmål og svar på chat underveis.
Kurset er en gjennomgang og introduksjon av My2N.com skyplattformen med fjernkonfigurajson, samt Mobile Video, tjeneste for videoanrop fra porttelefon til mobil/nettbrett. Kurset har som målsetning å gjøre deg som forhandler kjent med disse, samt å kunne konfigurere løsningen for dine kunder. Spørsmål kan stilles på chat og vil bli besvart underveis.

Er dere flere personer fra et firma som ønsker å delta og ikke finner en passende dato kan dere ta kontakt med oss for å avtale en separat sesjon.
Jeg bekrefter påmelding. Jeg bekrefter også at angitte persondata kan benyttes i kundeforholdet.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no