Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

taptanropmedbilde

Med en 2N IP-basert porttelefon med kamera vil du ha funksjonen «tapt anrop med bilde» enten direkte på Indoor Touch svarapparat, eller på din smartmobil med app (iOS/Android). Bilde kan også sendes fra porttelefon til epost. Epost kan sendes ved anrop, eller som en automasjonsfunksjon utløst av en handling som: deteksjon av bevegelse eller lyd, tasting av feil kode, eller forsøk på uautorisert tilgang (krever sabotasjebryter).

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no